Det är nyttigare att fokusera på det som fungerar än på det som inte fungerar. Beteenden som ägnas uppmärksamhet har en tendens att upprepa sig. (Langslet, G.J. 2000)

Coaching är ett strukturerat samtal som utgår från den situation du befinner dig i just nu. Tillsammans utforskar vi vad du vill ha hjälp med, kartlägger ditt nuläge och ser vilka nya perspektiv som visar sig. För att hjälpa dig att nå de mål som du själv bestämmer upprättas en handlingsplan. Min uppgift är att bidra till en ökad medvetenhet om dina styrkor och att du får fatt på vad som hindrar dig att välja väg.

Skillnad mellan coaching och handledning

Ett coachingsamtal är mer målstyrt mot den förändring som du vill genomföra än ett handledningssamtal. När coachingen startar får du stöd att formulera ditt långsiktiga mål som sedan bryts ned i mindre aktivitetsmål. Varje coachingtillfälle avslutas med att du får pröva att göra mindre förändringar som på sikt kommer att leda mot ditt långsiktiga mål.

Suzanne Elmqvist är medlem i ICF, International Coach Federation.