Innan du påbörjar en Jakt är det klokt att fråga någon om vad du letar efter innan du börjar leta efter det.
Nalle Puhs lilla instruktionsbok 1995

Coaching för chefer

Syftet är att ge chefer möjlighet att reflektera över sitt ledarskap och skapa större medvetenhet om hur det egna ledarskapet påverkar och påverkas av omgivningen. Coaching bidrar till att stärka chefers förmåga att möta förändringar och utmaningar. I samtalen utvecklas ledarskapet både på ett professionellt och på ett personligt plan. Coachingen genomförs med en tydlig koppling till organisationens mål.

Tre skäl att använda chefscoaching som verktyg:

  • För att träna färdigheter i att hantera olika situationer i ledarskapet
  • För att skapa ökad medvetenhet om det egna beteendet
  • För att hitta ett annat förhållningssätt till situationer och personer

 

Coaching för medarbetare

Coaching kan frigöra den kraft och potential som finns hos medarbetare och på så sätt bidra till både personlig utveckling och utveckling av verksamheten. Samtalen inriktas på att se möjligheter och lösningar i stället för problem och hinder. Coachen finns som bollplank och hjälp att sortera, fokusera och se olika valmöjligheter. Ett resultat av coaching är att medarbetaren får insikter om sig själv och upptäcker kunskaper som han/hon tidigare inte varit medveten om.

Tre skäl att använda coaching för medarbetare:

  • För att få ökad motivation och engagemang i det dagliga arbetet
  • För att få stöd vid förändringsarbete
  • För att utvecklas i sin yrkesroll