Alla medarbetare behöver inspiration och nya kunskaper. SE Möjligheter tar fram utbildningar som är anpassade efter just din organisation eller ditt företag. Ibland är det den administrativa personalens utbildningsbehov som behöver lyftas, ibland kundernas behov av att förbättra assistanskvalitén och ibland de personliga assistenternas kompetensutveckling. Nedan ser du några förslag på teman. Hör gärna av dig om du vill ha andra förslag.

Att förebygga och möta konflikter

Konflikter går inte att undvika men de går att hantera och förhålla sig till. Under dagen presenteras hur assistansanordnaren kan tydliggöra de olika rollerna i assistansuppdraget och hur ansvaret är fördelat. Du får bekanta dig med olika verktyg som är användbara i konfliktsituationer. Vi går igenom hur din egen konfliktsyn påverkar dig när du blir involverad i en konflikt. Kursen tar också upp en modell som värnar om assistansanvändarens rätt till självbestämmande i konfliktsituationer.

Följande punkter tas upp under dagen:

 • Var uppstår konflikter inom personlig assistans?
 • Att förebygga konflikter
 • Verktyg att använda i vardagen
 • Du och din relation till konflikter
 • Olika försvarsmönster
 • Arbetsmetod för självbestämmande och dilemman

Utveckla ditt ledarskap

Under en dag har du möjlighet att diskutera assistans med fokus på ledarskap tillsammans med andra assistansanvändare eller arbetsledare/samordnare. Tanken är att få möjlighet att reflektera och bli medveten om hur det egna ledarskapet påverkar och påverkas av omgivningen. Tillsammans diskuterar vi olika perspektiv på situationer som du kan ha nytta av för att hitta andra förhållningssätt än de du tidigare har använt dig av. Du får med dig praktiska verktyg som hjälper dig på hemmaplan och får möjlighet till att utbyta erfarenheter om framgångar och dilemman.

Exempel på områden som tas upp:

 • Assistanskvalitet – vad betyder det för dig?
 • Tydlighet i uppdrag, roller och relationer
 • Din ledarstil

Fortbildning och fördjupning – assistentutbildningar

För att de personliga assistenterna ska kunna utföra ett bra arbete krävs att de får möjlighet att reflektera över situationer som uppkommer i vardagen. Varje assistans är unik och ska utgå från den som lever med assistans. Det gör att det inte finns några generella arbetssätt utan allt ska skräddarsys med största möjliga självbestämmande för assistansanvändaren. För att åstadkomma detta behöver assistenterna hela tiden vara vaksamma på sitt eget agerande och hur de på bästa sätt kan möta brukarens behov.

 • Att möjliggöra självbestämmande i assistansen
 • Att ha ett etiskt förhållningssätt
 • Mottagare och utförare av assistans – delar ni samma bild?
 • Uttalade och outtalade förväntningar