Tack vare mina erfarenheter av att vara personalchef har jag kunskap inom ett brett spektrum av HR-frågor. Här är några områden som SE Möjligheter kan vara till hjälp i din verksamhet.

  • Samtalsstöd vid konflikthantering
  • Chefsstöd inför medarbetarsamtal
  • Hjälp med att ta fram företagets strategi för kompetensutveckling
  • Utveckling av företagets arbetsmiljöarbete
  • Utredning vid anmälan om missförhållanden (lex Sarah)

 

Brukarröst

Jag har arbetat med assistansfrågor i över 20 år, både ideellt och som anställd tjänsteman. Assistansreformen har sedan dess tillkomst 1994 varit en fantastisk reform som möjliggjort att många personer med funktionsnedsättning kan leva ett rikt och självbestämmande liv. För oss som lever med assistans är den en förutsättning för att kunna ha ett arbete, bilda familj och leva våra drömmar. Det är tyvärr med stor oro som jag blickar framåt, då vi lever i en tid där våra behov ska minutberäknas och den personliga integriteten hotas av myndigheters överdrivna kontrollbehov. Då om någonsin är det av största vikt att det finns röster som representerar brukaren när förändringar inom assistansreformen ska ske. Jag delar gärna med mig av mina erfarenheter.