Suzanne Elmqvist

SE Möjligheter erbjuder handledning, coaching och utbildning till ditt företag eller organisation.

Företagsnamnet symboliserar ett synsätt som har gett mig drivkraft i livet. Både individer och organisationer kan stöta på svårigheter under livsresan och då är det lätt att fastna i negativa tankemönster. Jag vill bidra till att skapa en ökad medvetenhet och motivation för att ta itu med de förändringar som krävs och öppna för nya perspektiv.

För drygt 20 år sedan var jag med om en olycka som har medfört ett annorlunda och intressant liv. Jag lever med en funktionsnedsättning som gör att jag har behov av dagligt stöd från mina personliga assistenter. Tack vare assistansreformen har det varit möjligt att fortsätta mitt arbete som chef och ledare inom företag och ideella organisationer. Mina erfarenheter av att själv vara i beroendeställning har lärt mig vikten av tydlighet, tålamod och att våga utmana mig själv i tuffa situationer. Detta förhållningssätt har jag tagit med mig i min ledarroll. Jag vet att det finns verktyg och metoder som hjälper dig eller din organisation att se möjligheter i stället för svårigheter.

Kontakta SE Möjligheter