Grupphandledning

Grupphandledning är en effektiv metod för många yrkesgrupper. Personalen ges möjlighet att reflektera över hur de förhåller sig till olika frågeställningar i vardagen och hur de kan lära av varandra. Tillsammans kan gruppen sortera i komplicerade situationer så de lättare går att hantera och hitta nya vägar för att komma vidare. Grupphandledning är ett bra sätt att utveckla effektiva arbetsmetoder och att förebygga stress. Många grupper vittnar om ett bättre arbetsklimat tack vare den trygghet som skapas i gruppen, vilken främjar en tydlig kommunikation.

Individuell handledning

Individuell handledning är bra att ta till vid oförutsedda situationer när den anställde behöver samtala med någon utomstående som har tystnadsplikt. Det kan röra sig om konflikter på arbetsplatsen, situationer i privatlivet som påverkar arbetsförmågan eller att få stöd i att möta förändringar. Många gånger kan kommunikationen ha brustit och missförstånd behöva redas ut. Handledaren är då ett bollplank som tillsammans med personen utforskar olika handlingsalternativ för att lösa den uppkomna situationen.