segelbatFoto: Walter Hirsch

Min yrkesererfarenhet kommer från arbete inom både företag och ideella organisationer. Jag har bland annat arbetat som projektledare, kanslichef och personalchef. Som utbildad pedagog har jag producerat utbildningsmaterial och anlitats som föreläsare inom ledarskap och mångfaldsfrågor. Jag har också byggt upp friskvårdsverksamheten på SAS och ansvarat för företagets hälsostrategier. Som HR-chef och organisationskonsult har jag en bred erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling.

Min styrka består bland annat av att jag alltid har med mig min erfarenhet av att leva med funktionsnedsättning och att kombinera den med min yrkeskompetens. Jag arbetar utifrån ett gestaltiskt förhållningssätt och tror på människans inneboende styrka och förmåga att ta ansvar och vilja till förändring. Några nyckelbegrepp inom Gestalt är att se helheter där alla perspektiv tas till vara, att göra medvetna val i nuet och fokusera på möjligheter i stället för hinder. Jag har lärt mig att se vad som är framgångsfaktorer i en förändringsprocess oavsett om den sker på individ- eller organisationsnivå. Jag bär också med mig att vara chef i helt olika sammanhang, både som chef för mina personliga assistenter och som anställd tjänsteman. Det ger olika perspektiv som jag gärna förmedlar. Mina drivkrafter är att skapa resultat och att bidra till nyfiket utforskande möten med människor.

Förtroendeuppdrag

  • Valberedning arbetsgivarorganisationen KFOs branschkommitté för personlig assistans
  • Vice ordförande i IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade

Utbildningar

  • Handledarutbildning, Ersta Sköndal Högskola
  • Coach enligt ICF standards
  • Master of Sciense Gestalt in Organisations, University of Derby och Gestaltakademin
  • Fortbildning i psykosocialt arbetssätt, S:t. Lukas Utbildningsinstitut

Mastersuppsats
Ledarskap inom personlig assistans – assistansanvändarens erfarenhet av arbetsledarrollen
Klicka här för att läsa uppsatsen