Tillsammans med Diploma Utbildning har SE Möjligheter tagit fram en fördjupningskurs för personliga assistenter och andra som är i assistansbranschen.

Ur innehållet:

  • Att förverkliga LSS intentioner i praktiken
  • Roller, uppdrag och relationer
  • Att leva med personlig assistans
  • Att möjliggöra självbestämmande

Du hittar utbildningen här