Handledning inom personlig assistans kan ske både individuellt och i grupp. En förutsättning är att den assistansberättigade eller dennes företrädare har tillit till att handledningen sker. Inom personlig assistans är det extra viktigt att roller och mandat är tydligt uttalade och att de personliga assistenterna känner sig trygga med vad som förväntas av dem. Samarbete och relationer inom arbetsgruppen är vanliga samtalsområden.
Individuell handledning kan ges till assistansanvändaren, legal företrädare, arbetsledaren på arbetsplatsen och till den personliga assistenten.