SE Möjligheter kan erbjuda föreläsningar och utbildningar som utgår från de behov som finns i din verksamhet.

Att leva med personlig assistans

Jag berättar om hur mitt liv har påverkats av den olycka jag var med om och de nya utmaningar som jag har ställts inför. Tillgänglighet och bemötande är två områden som dagligen förekommer i mitt liv och där återstår mycket att förändra. Jag delar med mig av mina personliga upplevelser som är kantade av både glädje och sorg.

Coachande ledarskap

Kursen tar upp hur du kan använda coaching i din ledarroll. Du får möjlighet att reflektera och bli medveten om hur det egna ledarskapet påverkar och påverkas av omgivningen. Tillsammans diskuterar vi olika perspektiv på situationer som du kan ha nytta av för att hitta andra förhållningssätt än de du tidigare har använt dig av. Du får med dig praktiska verktyg som hjälper dig på hemmaplan.

Roller – uppdrag – relationer

Alla grupper behöver hantera tre frågor enligt en modell som Edgar Schein (1999 Process Consultation Revisited) har arbetat fram: Hur hanteras gränser och vem ingår/ingår inte i gruppen?; Vilket uppdrag ska gruppen utföra? och Hur hanterar gruppen relationer? Frågorna behöver sedan belysas ur tre perspektiv: innehåll, process och återkommande sätt att agera. Vi går igenom hur modellen kan tillämpas i verksamheten för att förtydliga roller, arbetsuppgifter och samarbete.

Du tar i mig – och assisterar mig

Genomförs av Eva Söderberg och Suzanne Elmqvist
Tillsammans med sjukgymnast Eva Söderberg går vi igenom hur den personliga assistenten kan lära sig mer om hur kroppskontakt påverkar relationen till assistansanvändaren. När man kommunicerar med kroppsspråk är det många subtila signaler som ska tolkas. Under föreläsningen belyser Eva områden som att en bra ergonomi ger god assistanskvalité och hon ger förslag på alternativa sätt för att möta brukarens behov. Suzanne beskriver hur det är att ta emot assistans och hur olika det kan uppfattas beroende på vem som utför assistansen.